FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Liliana Budkowska
Dyrektor Biura

Emilia Halemba
Zastępca Dyrektora Biura

Zespół projektu

Monika Wojciechowska

Koordynator projektu
mwojciechowska@frse.org.pl
22- 463- 14- 39

Agnieszka Dorociak
adorociak@frse.org.pl
22 463-14-56

Anna Kamont
akamont@frse.org.pl
22- 463- 16-96

Karolina Rożalska
karolina.rozalska@frse.org.pl
22- 463-16-86

e-mail projektu:

szansa@frse.org.pl