FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Liliana Budkowska
Dyrektor Biura

Emilia Halemba
Zastępca Dyrektora Biura

Zespół projektu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Monika Wojciechowska

Koordynator projektu
mwojciechowska@frse.org.pl
22- 463- 14- 39

Agnieszka Dorociak
adorociak@frse.org.pl
22 463-14-56

Anna Kamont
akamont@frse.org.pl

22- 463- 16-96

Karolina Rożalska
karolina.rozalska@frse.org.pl

22- 463-16-86

e-mail projektu:

szansa@frse.org.pl

 

Instytut Badań Edukacyjnych

Sylwia Walicka

Lider merytoryczny

s.walicka@ibe.edu.pl

dr Maryla Koss-Goryszewska

m.goryszewska@ibe.edu.pl

Natalia Michalak

n.michalak@ibe.edu.pl

Maciej Ostaszewski

m.ostaszewski@ibe.edu.pl

dr Monika Staszewicz

m.staszewicz@ibe.edu.pl