• 14 października 2019

  Szansa – nowe możliwości dla dorosłych – podsumowanie konferencji

  W dniu 9 października 2019 r. w Warszawie, w ramach „Dni Uczenia się Dorosłych 2019”, odbyła się zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konferencja projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem tego innowacyjnego, autorskiego projektu – realizowanego przez Fundację w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) – jest opracowanie modeli wsparcia edukacyjnego […]

 • 10 października 2019

  Spotkanie informacyjne

  Serdecznie  zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 października 2019 […]

 • 30 września 2019

  EBSN

  European Basic Skills Network (EBSN) to utworzona w czerwcu 2010 r. sieć zrzeszająca kilkadziesiąt instytucji z całego świata – działających na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych osób dorosłych – której celem jest współpraca między państwami oraz wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej w zakresie umiejętności podstawowych. Wśród zrzeszonych w EBSN znajdują się m.in.: ministerstwa, ośrodki badawcze, instytucje rynku […]

 • 25 września 2019

  Irlandia – przykłady organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych

  W Irlandii istnieją dwie instytucje, prężnie działające w obszarze edukacji osób dorosłych oraz promujące idee uczenia się przez cale życie.  NALA – National Adult Literacy Agency https://www.nala.ie/ Założona w 1980 r. przez grupę wolontariuszy organizacja non-profit, której celem działania jest zapewnienie osobom z trudnościami w czytaniu i pisaniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępu […]

 • 25 września 2019

  Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

  Raport zawiera wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego w ramach pierwszego etapu projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, zrealizowanego przez Zespół Badań i Analiz FRSE.   Celem badania było określenie w jaki sposób realizowane jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych przez różnego rodzaju organizacje w Polsce, a także identyfikacja interesujących kwestii – związanych […]