• 18 czerwca 2019

  Międzynarodowa konferencja European Basic Skills Network (EBSN) w Tallinnie

  W dniach 05-07.06.2019 r. w Tallinnie (Estonia) członkowie zespołu projektowego „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Making it happen: from policy to implementation” zorganizowana przez European Basic Skills Network – EBSN, organizację pozarządową, która skupia się na podstawowych umiejętnościach osób dorosłych takich jak: umiejętność czytania, liczenia czy kompetencji cyfrowych – […]

 • 17 czerwca 2019

  Spotkanie Grupy Sterującej

  W dniu 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej oraz pracownicy Zespołu Projektowego „Szansa”. Spotkanie poświęcone było głównie: Omówieniu dotychczasowych rezultatów projektu Omówieniu i przyjęciu definicji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych […]

 • 14 czerwca 2019

  Niskie umiejętności podstawowe Polaków – czy to domena tylko grup defaworyzowanych?

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Pani dr Moniki Gromadzkiej (ekspert projektu Szansa), który poświęcony jest niskim umiejętnościom podstawowym Polaków. link do artykułu

 • 29 maja 2019

  Czwarte spotkanie zespołu ekspertów projektu SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych

  W dniu 24 maja 2019 r. odbyło się czwarte spotkanie z Zespołem Ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia „Raportu z analizy desk research” przez przedstawiciela IBE – partnera projektu. Po prezentacji „Raportu” eksperci opracowywali części materiału na temat założeń do warunków naboru grantobiorców i ich praca obejmowała dyskusję […]

 • 23 maja 2019

  Uczenie się przez całe życie zapobiega niskim umiejętnościom

  Zintegrowane i dobrze dopasowane ścieżki nabywania lub doskonalenia podstawowych umiejętności w różnych momentach życia są coraz częściej wykorzystywane w celu zapobiegania brakom i niedoborom umiejętności. W 2017 r. 15,7 % nisko wykwalifikowanych młodych Europejczyków w wieku od 15 do 29 lat nie kształciło się, nie pracowało ani nie szkoliło się (NEET), w porównaniu z 9,6 […]