• 17 czerwca 2019

  Spotkanie Grupy Sterującej

  W dniu 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej oraz pracownicy Zespołu Projektowego „Szansa”. Spotkanie poświęcone było głównie: Omówieniu dotychczasowych rezultatów projektu. Omówieniu i przyjęciu definicji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. […]

 • 14 czerwca 2019

  Niskie umiejętności podstawowe Polaków – czy to domena tylko grup defaworyzowanych?

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Pani dr Moniki Gromadzkiej (ekspert projektu Szansa), który poświęcony jest niskim umiejętnościom podstawowym Polaków. link do artykułu

 • 29 maja 2019

  Czwarte spotkanie zespołu ekspertów projektu SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych

  W dniu 24 maja 2019 r. odbyło się czwarte spotkanie z zespołem ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez przedstawiciela IBE – partnera projektu „Raportu z analizy desk research”. Następnie eksperci opracowywali materiał dot. założeń do warunków naboru grantobiorców. Przedmiotem dyskusji były m.in.: Struktura modelu w jego I […]

 • 23 maja 2019

  Uczenie się przez całe życie zapobiega niskim umiejętnościom

  Zintegrowane i dobrze dopasowane ścieżki nabywania lub doskonalenia podstawowych umiejętności w różnych momentach życia są coraz częściej wykorzystywane w celu zapobiegania brakom i niedoborom umiejętności. W 2017 r. 15,7 % nisko wykwalifikowanych młodych Europejczyków w wieku od 15 do 29 lat nie kształciło się, nie pracowało ani nie szkoliło się (NEET), w porównaniu z 9,6 […]

 • 23 maja 2019

  Warsztaty aktywizacji zawodowej NEET-sów

  W dniach 27-28 i 29-30 maja 2019 r. Fundacja Educare et Servire organizuje w Krakowie bezpłatne warsztaty dotyczące form aktywizacji zawodowej osób tzw. NEET (osób w wieku między 20. a 34. r.ż., nie uczestniczących w edukacji i równocześnie nie podejmujących aktywności zawodowej). Warsztaty adresowane są do publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej […]