Indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych.

Serdecznie  zapraszamy na cykl indywidualnych spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa) w godzinach od 10.00 do 14.00, w terminach:

10 grudnia 2019 r. link do rejestracji

16 grudnia 2019 r. link do rejestracji

20 stycznie 2020 r. link do rejestracji

22 stycznia 2020 r. link do rejestracji

28 stycznia 2020 r. link do rejestracji

30 stycznia 2020 r. link do rejestracji

31 stycznia 2020 r. link do rejestracji

Spotkania będą miały charakter indywidualny, podczas których przyszły grantobiorca będzie mógł dowiedzieć się m.in. szczegółowych informacji nt. rekrutacji i modelu wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Na spotkania obowiązują zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to ok. 60 minut.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaś partnerem Instytut Badań Edukacyjnych.