W Irlandii istnieją dwie instytucje, prężnie działające w obszarze edukacji osób dorosłych oraz promujące idee uczenia się przez cale życie.

 NALA – National Adult Literacy Agency https://www.nala.ie/

Założona w 1980 r. przez grupę wolontariuszy organizacja non-profit, której celem działania jest zapewnienie osobom z trudnościami w czytaniu i pisaniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępu do możliwości uczenia się, które spełniają ich potrzeby.

W trakcie swojej długoletniej działalności NALA – poza działalnością edukacyjną, w wyniku której wypracowała szereg rozwiązań i wzorców w edukacji dorosłych – przeprowadziła szereg kampanii informacyjnych, szkoleń, lobbingu politycznego i biznesowego, skierowanych na problemy edukacji osób dorosłych. Bez wątpienia można ją uznać za jedną z najważniejszych organizacji działających na tym polu.

Na co dzień NALA koordynuje pracę 100 Lokalnych Centrów Literacy, prowadzi szkolenia i seminaria dla kadry tych centrów oraz telefoniczną linię pomocową/doradczą, stanowiącą pierwszy kontakt z osobą pragnącą poprawić swoje umiejętności podstawowe (pisanie, czytanie, rozumienie tekstu, liczenie, umiejętności cyfrowe). Prowadzi także usługę sesji edukacyjnych przez telefon, dla osób, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z pracy w małej grupie lub indywidulanej w lokalnych Centrach Literacy.

 

 AONTAS – National Adult Learning Organisation https://www.aontas.com/

Organizacja pozarządowa założona w 1969 r., w swej działalności skupia się na propagowaniu wartości uczenia się przez całe życie i wynikających z tego korzyści, w szczególności w dzisiejszym świecie dynamicznych zmian. Działa jako głos doradczy oraz partner dialogu pomiędzy strukturami politycznymi a organizacjami działającymi w terenie.

Przykład działań AONTAS to m.in.:

  • Adult Learners’ Festival – ogólnokrajowa festiwal promujący kształcenie osób dorosłych, koordynowany przez AONTAS. W 2019 r. odbyła się jego 13. edycja. W ramach festiwalu odbywa się kilkadziesiąt imprez, w tym sesje informacyjne i degustacyjne, wycieczki, wykłady, spacery, pokazy i warsztaty organizowane w różnych miejscach: w bibliotekach, muzeach, szkołach wyższych, domach kultury i miejscach pracy.
  • Community Education Network (CEN) – inicjatywa założona w 2007 r. przez AONTAS jako sieć ponad 100 niezależnie zarządzanych dostawców edukacji społecznościowej, którzy współpracują ze sobą, dzielą się informacjami i zasobami, propagując przekonanie, że edukacja społeczności jest cenną i oczekiwaną wartością.

Jedną z ciekawszych inicjatyw, które ostatnio realizuje AONTAS, jest projekt OneStepUp – usługa informacyjna dla osób, poszukujących jakiejkolwiek pomocy z zakresu edukacji dorosłych – strona www.OneStepUp.ie. Kieruje ona osobę o danym profilu (wiek; status zatrudnienia, miejsce zamieszkania itd.) do danego punktu wsparcia – z podaniem nazwisk i telefonów osób, które mogą pokierować lub zorganizować pomoc edukacyjną.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronach ww. organizacji.

Opr. Karolina Rożalska