• 6 listopada 2019

  Pierwsze spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców

  W dniu 30 października br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się pierwsze – z zaplanowanych jedenastu – spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, przygotowane i poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE). Uczestniczyli w nim reprezentanci bibliotek publicznych, firm doradczych i szkoleniowych, […]

 • 24 października 2019

  UWAGA! Trwa konkurs fotograficzny Selfie+!

  Realizujesz projekt w ramach Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży? Pokaż swoje działania w konkursie Selfie+. Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy, że zarejestrujesz się na platformie i prześlesz zdjęcie! W konkursie mogą brać zdjęcia z projektów obecnie realizowanych, jak również już z projektów zakończonych. Z jednego projektu można zgłosić […]

 • 14 października 2019

  Szansa – nowe możliwości dla dorosłych – podsumowanie konferencji

  W dniu 9 października 2019 r. w Warszawie, w ramach „Dni Uczenia się Dorosłych 2019”, odbyła się zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konferencja projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem tego innowacyjnego, autorskiego projektu – realizowanego przez Fundację w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) – jest opracowanie modeli wsparcia edukacyjnego […]

 • 10 października 2019

  Spotkania konsultacyjne

  Serdecznie  zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania odbędą się w następujących miastach w […]

 • 30 września 2019

  EBSN

  European Basic Skills Network (EBSN) to utworzona w czerwcu 2010 r. sieć zrzeszająca kilkadziesiąt instytucji z całego świata – działających na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych osób dorosłych – której celem jest współpraca między państwami oraz wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej w zakresie umiejętności podstawowych. Wśród zrzeszonych w EBSN znajdują się m.in.: ministerstwa, ośrodki badawcze, instytucje rynku […]