• 25 września 2019

  Irlandia – przykłady organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych

  W Irlandii istnieją dwie instytucje, prężnie działające w obszarze edukacji osób dorosłych oraz promujące idee uczenia się przez cale życie.  NALA – National Adult Literacy Agency https://www.nala.ie/ Założona w 1980 r. przez grupę wolontariuszy organizacja non-profit, której celem działania jest zapewnienie osobom z trudnościami w czytaniu i pisaniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępu […]

 • 25 września 2019

  Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

  Raport zawiera wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego w ramach pierwszego etapu projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, zrealizowanego przez Zespół Badań i Analiz FRSE.   Celem badania było określenie w jaki sposób realizowane jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych przez różnego rodzaju organizacje w Polsce, a także identyfikacja interesujących kwestii – związanych […]

 • 13 września 2019

  Konferencja Szansa-nowe możliwości dla dorosłych

  Serdecznie zapraszamy na konferencję Szansa-nowe możliwości dla dorosłych organizowaną w ramach Dni Uczenia się Dorosłych 2019. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji jest przybliżenie potencjalnym […]

 • 10 września 2019

  Raport z mappingu

  Raport z mappingu sytuacji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych w Polsce został opracowany przez dwunastu ekspertów na podstawie dostępnych danych, doświadczenia ekspertów-praktyków, pracujących z przedstawicielami poszczególnych grup docelowych wyróżnionych w projekcie, oraz wniosków i rekomendacji z wizyt studyjnych – krajowych i zagranicznych. Zasadniczym celem podjętej analizy było przedstawienie stanu i specyfiki grup społecznych zmagających […]

 • 19 sierpnia 2019

  Podsumowanie I fazy projektu Szansa

  Głównym celem projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”  jest wypracowanie i przetestowanie do 31 grudnia 2021 r. min. dziesięciu innowacyjnych rozwiązań (modeli) zakładających wsparcie dla min. tysiąca osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Umiejętności te w projekcie „Szansa” rozumiane są szerzej niż tylko czytanie i rozumienie tekstu, liczenie i rozumowanie matematyczne oraz umiejętność korzystania […]