Osoby związane z rozwijaniem u dorosłych umiejętności podstawowych z pewnością zainteresuje książka autorstwa dr hab. U. Mireckiej i dr hab. A. Domagały „Zaburzenia komunikacji pisemnej”.  Główny cel tomu stanowi całościowe zaprezentowanie zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjonowania osób z zaburzeniami mowy oraz jakości ich życia.

W listopadzie 2018 r. w czasie ogólnopolskiej konferencji „W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się” autorki książki otrzymały nagrodę Polskiego Towarzystwa Dysleksji za wkład w upowszechnianie najnowszej wiedzy na temat specyficznych zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania.

autor: Iwona Krasowicz