• Cel projektu

    Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja tego celu będzie polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych modeli trzystopniowego (poprzez diagnozę umiejętności, działanie edukacyjne, walidację) wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie rekomendacji dotyczących systemowych działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.


  • Osoby dorosłe o niskim poziomie umiejętności podstawowych

    Osoby powyżej 25. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe, kompetencje społeczne), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
  • Grupa docelowa

    Grupami docelowymi w projekcie „Szansa” są osoby z niskimi umiejętnościami podstawowymi.
    W ramach projektu wyodrębniono osiem grup docelowych .