• Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

  Akademia wolontariatu
  Zobacz więcej
 • Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

  Umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne w pracy zawodowej - stworzenie i przetestowanie nowych metod nauczania dorosłych osób pracujących
  Zobacz więcej
 • PROGRA Sp. z o.o., Gdańsk

  Smartfonowa super-edukacja
  Zobacz więcej
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

  Skuteczni społecznie i cyfrowo - harcerski tutoring
  Zobacz więcej