• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

  SMART Senior
  Zobacz więcej
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa”

  Wspólna Szansa 50+
  Zobacz więcej
 • Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

  Świat nowych technologii – nowych możliwości
  Zobacz więcej
 • Collegium Civitas

  AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA – model podnoszenia podstawowych umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych Seniorek i Seniorów 60+
  Zobacz więcej
 • Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

  Chwytaj szansę! – rozwój kompetencji cyfrowych i umiejętności społecznych osób 50+ z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
  Zobacz więcej
 • Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

  Doskonalenie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych osób powyżej 50. roku życia
  Zobacz więcej
 • Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Aktywni po pięćdziesiątce – rozwój umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych
  Zobacz więcej
 • Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA”

  Przyjazne technologie w przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+
  Zobacz więcej