Przedstawiamy Państwu zatwierdzone do realizacji (testowania) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” opisy modeli wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych z podziałem na grupy docelowe.