Konferencja podsumowywująca projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

W dniu 6-7 grudnia 2022 r. w hotelu Boss w Warszawie, ul. Żwanowiecka 20 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt Szansa – nowe możliwości dla dorosłych.

Konferencja stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka konferencji będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki i rozwiązania związane z diagnozą, organizacją i prowadzeniem procesu edukacyjnego oraz walidacją nabytych umiejętności. W części panelowej spotkania zaproszeni eksperci podejmą dyskusję na temat skutecznych metod uczenia osób dorosłych oraz podnoszenia przez nich umiejętności podstawowych.

Podczas drugiego dnia konferencji zorganizowanego w formie warsztatowej z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, zostaną omówione zasady oraz zakres spotkań upowszechniających rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkania stanowią element przygotowania do wdrażania rozwiązań wypracowanych w projekcie na poziomie regionalnym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Spotkanie informacyjne dla Grantobiorców

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania jest przekazanie instytucjom wiedzy dotyczącej realizacji wdrażanych modeli wsparcia osób dorosłych powyżej 18  roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

TERMIN I MIEJSCE

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 16:00 w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa.

UCZESTNICTWO

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy Grantobiorców wdrażających modele wsparcia w II naborze projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Daną instytucję mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line do 10 listopada 2022 roku do godziny 11:00. Prosimy, aby każdy uczestnik wypełnił ankietę indywidualnie.

W sprawie pytań organizacyjnych związanych ze spotkaniem można kontaktować się z Panem Robertem Pliszką rpliszka@frse.org.pl  telefon 572-675-512.

Spotkania ws. prezentacji wyników projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na spotkania konsultacyjne skierowane są do ekspertów administracji publicznej, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz innych osób posiadających wiedzę z zakresu edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie, umiejętności podstawowych i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Odbędą się w dwóch terminach: 14 i 20 października 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkań, który jest dostępny tutaj. Potem wystarczy wybrać datę oraz miejsce i zarejestrować się na wydarzenie:

14 października 2022 r. I Warszawa I GOLDEN FLOOR EUROCENTRUM (Al. Jerozolimskie 134)

20 października 2022 r. I Warszawa I Centrum Konferencyjne OGRODOWA 58

Więcej informacji nt. spotkań znajdziecie Państwo tutaj.