Indywidualna diagnoza umiejętności

Indywidualna diagnoza umiejętności stanowi pierwszy z trzech kroków tzw. ścieżek poprawy umiejętności (Upskilling Pathways).

 

I KROK

Indywidualna

diagnoza umiejętności

II KROK

Wsparcie edukacyjne

III KROK

Walidacja – potwierdzenie nabycia efektów uczenia się

 

Celem diagnozy w projekcie Szansa jest określenie poziomu umiejętności podstawowych i potrzeb edukacyjnych osób diagnozowanych. Służy to właściwemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego do potrzeb diagnozowanej osoby.  Osoby diagnozowane powinny uzyskać informację na temat celu badania (diagnozy) oraz jego etapów. Osoba taka musi wiedzieć czego może oczekiwać po udziale w badaniu oraz jakie metody i narzędzia będą w nim wykorzystywane.  Diagnozę osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi można podzielić na trzy etapy:

I ETAP, czyli określenie czy kandydat spełnia warunki udziału w projekcie. Należy przeprowadzić dobór kandydatów poprzez wstępny wywiad, a następnie diagnozę poziomu umiejętności podstawowych kandydata (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe).

II ETAP, czyli badanie umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Na tym etapie należy również uwzględnić kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie.

III ETAP, czyli informacja zwrotna i plan dalszych działań. Przedstawienie uczestnikowi możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności w dalszym życiu prywatnym i zawodowym.

Diagnoza powinna zakończyć się opracowaniem raportu indywidualnego dla każdej diagnozowanej osoby.