Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

 

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016

Karta wizualizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Karta_wizualizacji_Programu_Wiedza_Edukacja_Rozw