• 29 września 2022

  Zaproszenia do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest przedstawienie wyników projektu “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest przedstawienie wyników projektu “Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytutu Badań Edukacyjnych, a także poddanie pod dyskusję propozycji rekomendacji dotyczących realizacji modeli wsparcia dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych. W projekcie “Szansa” przetestowano trzydzieści […]

 • 3 sierpnia 2022

  Zostań workshop managerem na EuroSkills 2023!

  Poszukujemy workshop managerów (kierowników warsztatu) na EuroSkills 2023 – największe w Europie zawody młodych profesjonalistów. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 r. Workshop manager (kierownik warsztatu) to osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w danej konkurencji. Jej zadaniem jest pomoc ekspertom w przeprowadzeniu konkursu umiejętności. Wymagania na tym stanowisku to: Posiadanie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie. Bardzo dobra znajomość branży, trendów rozwojowych i nowinek technicznych w danym zawodzie. […]

 • 19 lipca 2022

  Spotkania indywidualne dla Grantobiorców – nowe terminy: 03,04.08.2022 r.

  Indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Serdecznie  zapraszamy na cykl indywidualnych spotkań konsultacyjnych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez […]

 • 11 lipca 2022

  Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

  Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest przekazanie zainteresowanym instytucjom wiedzy nt. procedur rekrutacyjnych do projektu grantowego. Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Spotkania […]

 • 7 lipca 2022

  Zaproszenie do rekrutacji Grantobiorców

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Szansa – nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości […]