• 9 grudnia 2019

  Spotkanie dla grantobiorców

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie […]

 • 25 listopada 2019

  Półmetek spotkań konsultacyjnych dla grantobiorców – Lublin

  W piątek 15 listopada 2019 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Podczas spotkania przedstawicielki FRSE, Anna Kamont i Karolina Rożalska, przedstawiły uczestnikom spotkania założenia projektu oraz warunki rekrutacji grantobiorców. Następnie przedstawicielki IBE, Maryla Koss-Goryszewska i Aleksandra Wójcicka, omówiły strukturę modelu wsparcia edukacyjnego oraz zagadnienia […]

 • 13 listopada 2019

  Spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców – Białystok

  W dniu 7 listopada br., w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, odbyło się kolejne spotkanie dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Podczas spotkania zostały omówione założenia projektu, warunki rekrutacji grantobiorców, struktura modelu wsparcia edukacyjnego oraz zagadnienia związane z walidacją i Polską Ramą Kwalifikacji. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach, które miały […]

 • 6 listopada 2019

  Pierwsze spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców

  W dniu 30 października br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się pierwsze – z zaplanowanych jedenastu – spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, przygotowane i poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE). Uczestniczyli w nim reprezentanci bibliotek publicznych, firm doradczych i szkoleniowych, […]

 • 24 października 2019

  UWAGA! Trwa konkurs fotograficzny Selfie+!

  Realizujesz projekt w ramach Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży? Pokaż swoje działania w konkursie Selfie+. Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy, że zarejestrujesz się na platformie i prześlesz zdjęcie! W konkursie mogą brać zdjęcia z projektów obecnie realizowanych, jak również już z projektów zakończonych. Z jednego projektu można zgłosić […]