• 6 lutego 2020

  Cykl webinariów

  Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (EAEA) organizuje cykl webinariów dotyczących ścieżki podnoszenia umiejętności (Upskilling pathways). Nadchodząca seria pięciu webinariów zainspiruje uczestników do nowego podejścia do oceny umiejętności, dostosowania kursów do potrzeb uczniów i potwierdzenia wcześniejszego uczenia się. Upskilling Pathways to europejska strategia mająca na celu wzmocnienie oferty edukacyjnej dla dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Seminaria internetowe […]

 • 5 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na ekspertów oceny formularzy zgłoszeniowych

  Projekt „Szansa” poszukuje ekspertów do oceny formularzy zgłoszeniowych o przyznanie grantu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest wybór 20 ekspertów do przeprowadzenia oceny jakościowej formularzy zgłoszeniowych o przyznanie grantu w rekrutacji organizowanej w ramach projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach PO WER, współfinansowanego przez UE ze środków […]

 • 4 lutego 2020

  Indywidualne spotkania konsultacyjne

  Indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Serdecznie  zapraszamy na cykl indywidualnych spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską […]

 • 19 grudnia 2019

  Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji na Grantobiorców do projektu POWER Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt Szansa-nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o […]

 • 9 grudnia 2019

  Spotkanie dla grantobiorców

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie […]