• 5 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na ekspertów oceny formularzy zgłoszeniowych

  Projekt „Szansa” poszukuje ekspertów do oceny formularzy zgłoszeniowych o przyznanie grantu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest wybór 20 ekspertów do przeprowadzenia oceny jakościowej formularzy zgłoszeniowych o przyznanie grantu w rekrutacji organizowanej w ramach projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach PO WER, współfinansowanego przez UE ze środków […]

 • 4 lutego 2020

  Indywidualne spotkania konsultacyjne

  Indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Serdecznie  zapraszamy na cykl indywidualnych spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską […]

 • 19 grudnia 2019

  Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji na Grantobiorców do projektu POWER Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt Szansa-nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o […]

 • 9 grudnia 2019

  Spotkanie dla grantobiorców

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie […]

 • 25 listopada 2019

  Półmetek spotkań konsultacyjnych dla grantobiorców – Lublin

  W piątek 15 listopada 2019 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Podczas spotkania przedstawicielki FRSE, Anna Kamont i Karolina Rożalska, przedstawiły uczestnikom spotkania założenia projektu oraz warunki rekrutacji grantobiorców. Następnie przedstawicielki IBE, Maryla Koss-Goryszewska i Aleksandra Wójcicka, omówiły strukturę modelu wsparcia edukacyjnego oraz zagadnienia […]