• 19 lipca 2022

  Spotkania indywidualne dla Grantobiorców – nowe terminy: 03,04.08.2022 r.

  Indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Serdecznie  zapraszamy na cykl indywidualnych spotkań konsultacyjnych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez […]

 • 11 lipca 2022

  Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

  Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest przekazanie zainteresowanym instytucjom wiedzy nt. procedur rekrutacyjnych do projektu grantowego. Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Spotkania […]

 • 7 lipca 2022

  Zaproszenie do rekrutacji Grantobiorców

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Szansa – nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości […]

 • 28 czerwca 2022

  Migranci w bibliotekach

  Polecamy Państwa uwadze artykuł zamieszczony w czasopiśmie Poradnik Bibliotekarza  pt.: Wykorzystali szansę – odnieśli sukces autorstwa Pani Aleksandry Zawalskiej-Hawel. Tekst mówi o rezultatach testowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach modelu wsparcia Twoja Szansa – Twój Sukces, skierowanego do obcokrajowców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu było podniesienie poziomu tych umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia […]

 • 30 maja 2022

  Gala R&D Impact 2022

  W dniu 20 maja 2022 r. w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyła się  I edycja Gali R&D Impact 2022. Powstała ona po to, aby doceniać wysiłki innowatorów, naukowców, przedstawicieli myśli technologicznej i przedsiębiorców. Z ponad 300 kandydatur wyróżniono i nagrodzono 34 Laureatów, którzy swoimi działaniami zmieniają świat poprzez: rozwój branż, gospodarki i poprawę jakości […]