• Spółdzielnia Socjalna Dalba

    Pojąć głębię – innowacyjny model wsparcia edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie o niskich umiejętnościach podstawowych
    Zobacz więcej
  • Stowarzyszenie Terapeutów

    Model uczenia się podstawowych umiejętności dla osób ze spektrum autyzmu SZANSA-ASD
    Zobacz więcej