• 19 czerwca 2019

  Konferencja naukowa przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

  W dniu 2 kwietnia 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja nt. sytuacji osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach ich życia. Wydarzenie skierowane było do pracowników socjalnych, studentów, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w Białymstoku. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące potrzeb […]

 • 19 czerwca 2019

  Seminarium „Przeciw wykluczeniu społecznemu – możliwości pozyskiwania środków na wspomaganie osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem w zakresie stosowania umiejętności podstawowych”

  W dniu 17 czerwca 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium skierowane do przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych, pracowników instytucji działających na rzecz osób dorosłych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, specjalistów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście i powiecie białostockim. Celem […]

 • 5 czerwca 2019

  Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

  W roku 2008 grupa 55 instytucji zawiązuje w Krakowie Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU), którego celem jest wzajemna współpraca na rzecz promowania wśród mieszkańców regionu postawy otwartej na uczenie się, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju oraz zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski (Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd […]

 • 15 maja 2019

  Dostępność plus

  Znaczący procent osób o niskich kompetencjach podstawowych to osoby z dysfunkcjami – fizycznymi, intelektualnymi, społecznymi. Aby stworzyć takim osobom lepsze możliwości uczestnictwa w życiu, opracowuje się zasady dostępności, które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu modeli wsparcia. Z pomocą może przyjść rządowy program „Dostępność Plus”. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług […]

 • 15 maja 2019

  Osadzeni

  Skazani to specyficzna grupa społeczna, często negatywnie postrzegana przez resztę społeczeństwa. Głównie przez pryzmat ich przeszłości. Wielu z nich to osoby, które znalazły się w więzieniu w wyniku splotu niefortunnych okoliczności. Społeczeństwo nie powinno ich skreślać w punkcie wyjścia. Na pewno są tacy, którym warto pomóc. Powinno nam zależeć na tym, by skazani po odbyciu […]