• 26 października 2020

  Wyniki rekrutacji Grantobiorców

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została podjęta decyzja w sprawie zatwierdzenia do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”  23 formularzy zgłoszeniowych dotyczących testowania modeli wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych. LISTA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH OBJĘTYCH FINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PO […]

 • 22 maja 2020

  Wyniki oceny jakościowej formularzy zgłoszeniowych

  Szanowni Państwo Przedstawiamy Państwu informację o wynikach oceny jakościowej złożonych formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji Grantobiorców w ramach projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym dokumentem. informacja o wynikach oceny jakościowej    

 • 19 czerwca 2019

  Konferencja naukowa przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

  W dniu 2 kwietnia 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja nt. sytuacji osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach ich życia. Wydarzenie skierowane było do pracowników socjalnych, studentów, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w Białymstoku. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące potrzeb […]

 • 19 czerwca 2019

  Seminarium „Przeciw wykluczeniu społecznemu – możliwości pozyskiwania środków na wspomaganie osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem w zakresie stosowania umiejętności podstawowych”

  W dniu 17 czerwca 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium skierowane do przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych, pracowników instytucji działających na rzecz osób dorosłych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, specjalistów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście i powiecie białostockim. Celem […]

 • 5 czerwca 2019

  Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

  W roku 2008 grupa 55 instytucji zawiązuje w Krakowie Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU), którego celem jest wzajemna współpraca na rzecz promowania wśród mieszkańców regionu postawy otwartej na uczenie się, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju oraz zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski (Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd […]