W dniu 17 czerwca 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium skierowane do przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych, pracowników instytucji działających na rzecz osób dorosłych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, specjalistów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście i powiecie białostockim. Celem seminarium było m.in. przedstawienie potencjalnym grantobiorcom możliwości  jakie stwarza udział w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.  Jednym z głównych celów projektu jest poprawa umiejętności podstawowych (czytanie ze zrozumieniem, umiejętności rozumowania matematycznego, ICT) i umiejętności społecznych u osób dorosłych powyżej 25. roku życia, u których te umiejętności są zbyt niskie.

W trakcie seminarium odbyły się panele dla przyszłych grantobiorców zainteresowanych określoną grupą wsparcia. Efektem końcowym seminarium było wypracowanie wskazówek, rekomendacji dla działań na rzecz wsparcia rozwoju kompetencji wśród osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

autor: Jerzy Mantur