• 5 sierpnia 2019

  Problemy językowe osób Głuchych w Polsce a poziom ich umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia tekstu

  Najprostszą definicją głuchoty jest brak możliwości odbierania bodźców akustycznych. Według dalszych definicji Głuchy to człowiek, któremu utrata lub znaczne upośledzenie analizatora słuchu uniemożliwia rozumienie mowy ludzkiej przez słuch i dla którego w pracy i wszelkich zadaniach życia słuch nie ma praktycznego znaczenia [za: Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna]. W Polsce Głusi są zaliczani do kategorii osób […]

 • 26 czerwca 2019

  Czy polska wieś lubi się uczyć?!

  W zgłębianiu informacji dotyczących poziomu umiejętności podstawowych mieszkańców polskiej wsi bardzo pomocne okazały się spotkania z osobami na co dzień pracującymi/ działającymi w środowiskach wiejskich. Waldemar Banach – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa, w latach wcześniejszych Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej. – Jak ocenia pan umiejętności podstawowe mieszkańców wsi polskiej? Czy rolnicy lubią się […]

 • 21 czerwca 2019

  Czy społeczeństwu powinno zależeć na podnoszeniu kompetencji podstawowych jego członków? Spojrzenie przez pryzmat zdrowia

  Żyjemy dłużej, mamy dostęp do licznych dobrodziejstw współczesności (kanalizacja, leki, internet i wiele, wiele innych), a przede wszystkim – darmową edukację od przedszkola do końca studiów. Wciąż jednak pojawiają się zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i globalnie nowe problemy, z którymi rządzący i my, członkowie społeczeństwa, musimy sobie radzić. Czasami można się spotkać ze […]

 • 21 czerwca 2019

  Jak nie zagubić się w gąszczu możliwości, czyli praktyczne wykorzystanie narzędzia MAPA KARIER

  Jedną z dziedzin życia, w których szczególnie widać problemy wynikające z niskich umiejętności podstawowych, jest obszar zawodowy. Do oczywistych wyzwań wiążących się z czytaniem i rozumieniem tekstu czy liczeniem dochodzą wyzwania związane z funkcjonowaniem społecznym (komunikacja interpersonalna i umiejętność pracy w grupie) oraz ogólna orientacja na rynku pracy. W projekcie Szansa przyjęliśmy, że grupą docelową […]

 • 21 czerwca 2019

  Wyzwania dla języka komunikacji

  Według danych Komisji Europejskiej, aż 70 mln dorosłych Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób nie umie rozumować matematycznie i ma niskie umiejętności cyfrowe (Upskilling pathways. New opportunities for Adults, 19.12.2016). Młodzież, osoby starsze, samotne kobiety, samotni rodzice, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby nieaktywne zawodowo, osoby z terenów wiejskich i […]