• 15 maja 2019

  Włączanie sztuki w proces nauczania – uczenia się dorosłych

  Gwałtowny postęp technologiczny oraz dynamika warunków na rynku pracy spowodowały, iż w ostatnich latach wzrósł minimalny poziom wykształcenia umożliwiający skuteczne/aktywne włączenie się w życie zawodowe: z podstawowego do poziomu średniego. Ukończenie szkoły średniej staje się w obecnych czasach koniecznością. W roku szkolnym 2016/2017 w samych liceach ogólnokształcących dla dorosłych uczyło się ponad 155 tysięcy osób, […]

 • 15 maja 2019

  Adult literacy – doświadczenia z republiki irlandii

  Irlandia od ponad dekady może nam się kojarzyć z migracjami zarobkowymi Polaków, dostatkiem, wysokim poziomem życia. Jako stosunkowo bogaty kraj (jedna z najwyższych PKB w UE), nazywana od lat 90. tygrysem Europy, wydaje się państwem, w którym osoby z niskimi umiejętnościami społecznymi powinny stanowić co najwyżej niewielki procent. I chociaż niestety nie jest to do […]

 • 15 maja 2019

  Resocjalizacja przez naukę

  Edukacja więźniów to temat, który dość często budzi wiele kontrowersji. Mimo tego, że wskaźniki przestępczości maleją[1], w mediach od czasu do czasu słyszymy o zuchwałych przestępstwach. Fakt ten w żaden sposób nie wpływa na korzystne postrzeganie osób pozbawionych wolności, a co za tym idzie Służby Więziennej. Co ciekawe, nauczanie skazanych może być lekarstwem na ten […]

 • 15 maja 2019

  Rozwój kompetencji matematycznych uczących się dorosłych

  Rozwój kompetencji kluczowych jest naturalnym procesem, w który zaangażowani jesteśmy z różnym natężeniem przez całe nasze życie. Jednak badania wskazują, iż efektywność tego procesu w odniesieniu do poszczególnych osób nie jest taka sama.  Przeprowadzone w latach 2007–2010 badania (Gruszczyk-Kolczyńska, 2012) wskazują, że ponad połowa polskich dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej przejawia uzdolnienia matematyczne.  Niestety […]