• 15 maja 2019

  Uczenie się przez całe życie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Na początku roku 2019 możemy z ulgą i dumą stwierdzić, że w Polsce już dawno odeszliśmy od praktyki wychodzenia na spacer z niepełnosprawnym intelektualnie członkiem rodziny tylko po zmroku, co było normą w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Dziś podejmujemy starania by w sposób pełny włączyć tę grupę w społeczeństwo. Wyznacznikiem włączenia tej grupy […]

 • 15 maja 2019

  Korzyści z edukacji więźniów

  Jaki sens ma kształcenie osadzonych? Tak postawione pytanie może na pozór wydawać się retoryczne. Wiele osób uważa, że skazani nie powinni mieć dostępu do edukacji i że łożenie na nich pieniędzy mija się celem. Niżej podpisany uważa wręcz odwrotnie. Edukacja skazanych to jeden z najistotniejszych elementów procesu resocjalizacji. A czym jest resocjalizacja? Definicja ze słownika […]

 • 15 maja 2019

  Centrum integracji społecznej szansą dla dorosłych na zdobycie umiejętności podstawowych

  Skala potrzeb osób dorosłych w zakresie deficytu umiejętności podstawowych dotyczy w dużej mierze osób nieaktywnych zawodowo tj. niepracujących  i nieszukających  pracy. Takim osobom naprzeciw wychodzi ekonomia społeczna, która posiada w Polsce długie tradycje, w jej obszarze funkcjonują różne podmioty m. in. Centra Integracji Społecznej (CIS). Instytucje, które zaczęły działać zgodnie z założeniami Ustawy z dnia […]

 • 15 maja 2019

  Systemy prognozowania popytu na kwalifikacje w Danii i Portugalii

  Marta Mieszczanek, Jan Elbanowski, Systemy prognozowania popytu na kwalifikacje w Danii i Portugalii

 • 15 maja 2019

  Zagraniczne systemy walidacji

  Zagraniczne systemy walidacji