• 15 maja 2019

  Korzyści z edukacji więźniów

  Jaki sens ma kształcenie osadzonych? Tak postawione pytanie może na pozór wydawać się retoryczne. Wiele osób uważa, że skazani nie powinni mieć dostępu do edukacji i że łożenie na nich pieniędzy mija się celem. Niżej podpisany uważa wręcz odwrotnie. Edukacja skazanych to jeden z najistotniejszych elementów procesu resocjalizacji. A czym jest resocjalizacja? Definicja ze słownika […]

 • 15 maja 2019

  Centrum integracji społecznej szansą dla dorosłych na zdobycie umiejętności podstawowych

  Skala potrzeb osób dorosłych w zakresie deficytu umiejętności podstawowych dotyczy w dużej mierze osób nieaktywnych zawodowo tj. niepracujących  i nieszukających  pracy. Takim osobom naprzeciw wychodzi ekonomia społeczna, która posiada w Polsce długie tradycje, w jej obszarze funkcjonują różne podmioty m. in. Centra Integracji Społecznej (CIS). Instytucje, które zaczęły działać zgodnie z założeniami Ustawy z dnia […]

 • 15 maja 2019

  Systemy prognozowania popytu na kwalifikacje w Danii i Portugalii

  Marta Mieszczanek, Jan Elbanowski, Systemy prognozowania popytu na kwalifikacje w Danii i Portugalii

 • 15 maja 2019

  Zagraniczne systemy walidacji

  Zagraniczne systemy walidacji

 • 15 maja 2019

  Rzemiosło w służbie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji

  O działaniach organizacji rzemieślniczych w kierunku poprawy jakości kształcenia oraz efektywności podnoszenia kompetencji w zawodach rzemieślniczych z Izabelą Opęchowską: byłym Dyrektorem Zespołu Dialogu Społecznego Związku Rzemiosła Polskiego obecnie Kierownikiem projektu „Miej zawód i pracuj” Ministerstwa RPiPS , rozmawia Katarzyna Machałowska.   KM.: Czy podczas Pani wieloletniej pracy zawodowej spotyka się Pani z osobami dorosłymi charakteryzującymi […]