• 15 maja 2019

  Rzemiosło w służbie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji

  O działaniach organizacji rzemieślniczych w kierunku poprawy jakości kształcenia oraz efektywności podnoszenia kompetencji w zawodach rzemieślniczych z Izabelą Opęchowską: byłym Dyrektorem Zespołu Dialogu Społecznego Związku Rzemiosła Polskiego obecnie Kierownikiem projektu „Miej zawód i pracuj” Ministerstwa RPiPS , rozmawia Katarzyna Machałowska.   KM.: Czy podczas Pani wieloletniej pracy zawodowej spotyka się Pani z osobami dorosłymi charakteryzującymi […]

 • 15 maja 2019

  Edutainment w edukacji nieformalnej

  Większość z nas chciałaby się uczyć nie wiedząc o tym, że się uczy. Wynika to z negatywnych doświadczeń związanych z nauką kojarzącą się z „wkuwaniem”, a nie radosnym procesem zdobywania ciekawej wiedzy i przydatnych umiejętności. Od dziecka wolimy się bawić niż uczyć. Dlatego bardzo chętnie korzystamy z różnych form rozrywki, nie wiedząc, że w ten […]

 • 15 maja 2019

  Rozwój umiejętności szybkiego uczenia się jako podstawa wspierania dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych

  „Co usłyszę – zapomnę. Co zobaczę – zapamiętam. Co zrobię – zrozumiem” – Konfucjusz Bardzo trudno jednoznacznie określić powody dla których w dobie XXI w pojawia się problem osób o niskich umiejętnościach podstawowych. Deficyt w umiejętnościach podstawowych jakimi są chociażby: czytanie ze zrozumieniem, proste logiczne działania matematyczne czy umiejętności cyfrowe, nierozerwanie związane jest z deficytem […]

 • 15 maja 2019

  Osoby starsze w dobie cyfryzacji społeczeństwa

  Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać,  ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć Alvin Toffler   Czy era społeczeństwa cyfrowego spełnia oczekiwania swoich obywateli? Czy wszystkie grupy wiekowe korzystają w równym stopniu z „dobrodziejstw” nowych technologii i gospodarczego rozwoju opartego o ICT? Czy ten rozwój sprzyja integracji społecznej i podnoszeniu jakości […]

 • 15 maja 2019

  ,,Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, czyli 4 mikro innowacje w zakresie edukacji osób dorosłych

  Projekt „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” jest realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Realizacja projektu została podzielona na cztery etapy: – Etap […]