• 15 maja 2019

  Edutainment w edukacji nieformalnej

  Większość z nas chciałaby się uczyć nie wiedząc o tym, że się uczy. Wynika to z negatywnych doświadczeń związanych z nauką kojarzącą się z „wkuwaniem”, a nie radosnym procesem zdobywania ciekawej wiedzy i przydatnych umiejętności. Od dziecka wolimy się bawić niż uczyć. Dlatego bardzo chętnie korzystamy z różnych form rozrywki, nie wiedząc, że w ten […]

 • 15 maja 2019

  Rozwój umiejętności szybkiego uczenia się jako podstawa wspierania dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych

  „Co usłyszę – zapomnę. Co zobaczę – zapamiętam. Co zrobię – zrozumiem” – Konfucjusz Bardzo trudno jednoznacznie określić powody dla których w dobie XXI w pojawia się problem osób o niskich umiejętnościach podstawowych. Deficyt w umiejętnościach podstawowych jakimi są chociażby: czytanie ze zrozumieniem, proste logiczne działania matematyczne czy umiejętności cyfrowe, nierozerwanie związane jest z deficytem […]

 • 15 maja 2019

  Osoby starsze w dobie cyfryzacji społeczeństwa

  Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać,  ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć Alvin Toffler   Czy era społeczeństwa cyfrowego spełnia oczekiwania swoich obywateli? Czy wszystkie grupy wiekowe korzystają w równym stopniu z „dobrodziejstw” nowych technologii i gospodarczego rozwoju opartego o ICT? Czy ten rozwój sprzyja integracji społecznej i podnoszeniu jakości […]

 • 15 maja 2019

  ,,Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, czyli 4 mikro innowacje w zakresie edukacji osób dorosłych

  Projekt „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” jest realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Realizacja projektu została podzielona na cztery etapy: – Etap […]

 • 15 maja 2019

  Włączanie sztuki w proces nauczania – uczenia się dorosłych

  Gwałtowny postęp technologiczny oraz dynamika warunków na rynku pracy spowodowały, iż w ostatnich latach wzrósł minimalny poziom wykształcenia umożliwiający skuteczne/aktywne włączenie się w życie zawodowe: z podstawowego do poziomu średniego. Ukończenie szkoły średniej staje się w obecnych czasach koniecznością. W roku szkolnym 2016/2017 w samych liceach ogólnokształcących dla dorosłych uczyło się ponad 155 tysięcy osób, […]