FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Liliana Budkowska
Dyrektor Biura

Emilia Halemba
Zastępca Dyrektora Biura

Zespół projektu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Monika Wojciechowska

Koordynator projektu
mwojciechowska@frse.org.pl
797-011-635

Katarzyna Bałkowiec
kbalkowiec@frse.org.pl
572-675-507

Agnieszka Dorociak
adorociak@frse.org.pl
572-675-514

Anna Kamont
akamont@frse.org.pl

572-675-439

Izabella Lutze
ilutze@frse.org.pl
509-492-035

Robert Pliszka
rpliszka@frse.org.pl
572-675-512

Karolina Szczuka
karolina.szczuka@frse.org.pl

572-675-479

 

e-mail projektu:

szansa@frse.org.pl

 

Instytut Badań Edukacyjnych

dr Maryla Koss-Goryszewska

Lider merytoryczny

m.goryszewska@ibe.edu.pl

22 241-71-84

Aleksandra Leyk

a.leyk@ibe.edu.pl

22 241-71-84

Alina Stanaszek

a.stanaszek@ibe.edu.pl

22 241-71-84

Maciej Ostaszewski

m.ostaszewski@ibe.edu.pl

22 241-71-84

Katarzyna Pająk-Załęska

k.pajak@ibe.edu.pl

22 241-71-84