Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej z dnia 19 XII 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, rozumianych jako: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne realizowane 3-stopniowo poprzez:

1) ocenę umiejętności

2) ofertę edukacyjną

3) walidację