WYNIKI REKRUTACJI GRANTOBIORCÓW

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została podjęta decyzja w sprawie zatwierdzenia do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”  31 formularzy zgłoszeniowych dotyczących testowania modeli wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

Lista formularzy zgłoszeniowych objętych finansowaniem w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”