Szanowni Państwo

Oddajemy na Państwa ręce podręcznik  pt.: Wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych – rekomendacje i dobre praktyki, którego autorem jest zespół Instytutu Badań Edukacyjnych. Publikacja została zrealizowana w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych.

Rekomendacje – Wsparcie osób dorosłych