• 21 czerwca 2019

  Program Profi-Train jako przykład wsparcia pracowników zakładów pracy o niskich umiejętnościach podstawowych

  Według opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Austria, Niemcy, Dania i Niderlandy są krajami reprezentującymi przykłady najlepszych praktyk w zakresie szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Stosowany w tych krajach dualny system szkolenia umożliwia jednoczesne nauczanie ogólnokształcące oraz skuteczne kształcenie zawodowe. Na bazie takiego rozwiązania edukacyjnego powstają kolejne projekty służące uzupełnianiu wiedzy oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Jednym z […]

 • 21 czerwca 2019

  Jak zwiększać aktywność młodych dorosłych o niskich umiejętnościach?

  Zjawisko NEET, czyli pojawianie się osób nieaktywnych zawodowo i nieuczestniczących w edukacji formalnej, nie szkolących się, stało się w ostatnich latach poważnym problemem społecznym, w grupie tej znajduje się wiele osób o niskich umiejętnościach podstawowych. Wymagają oni wsparcia z zewnątrz, dobrego systemu doradztwa, z racji chociażby niskiego kapitału kulturowego w rodzinach. Podnosząc ich aspiracje edukacyjne […]

 • 19 czerwca 2019

  Blogerzy, youtuberzy i podcasterzy jako współcześni nauczyciele

  Obecnie youtuberzy i podcasterzy mogą być uznani za współczesnych nauczycieli, ponieważ odgrywają coraz większą rolę w procesie przekazywania wiedzy. Wskazuje na to coraz większa popularność osób piszących blogi, nagrywających filmy na youtuba lub nagrywająca podcasty (wywiady, słuchowiska na określony temat), w których przekazują wiedzę w wybranych obszarach. Są oni również nazywani influencerami, ponieważ mają również […]

 • 19 czerwca 2019

  Niestandardowe metody kształtowania umiejętności społecznych

  Action learning oraz rodziny wspierające to nowe metody nabywania i utrwalania umiejętności społecznych, które choć są wdrażane w Polsce od kilku lat, to nadal nie wiele osób je zna. Są to metody oparte na metodzie grup wsparcia, ale zawierają nowe elementy. Action Learning (uczenie się przez działanie) Action learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to […]

 • 19 czerwca 2019

  Jak nowe technologie informacyjo-komunikacyje są wykorzystywane w edukacji i terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną?

  Informatyka jest fascynująca! Param się nią już prawie 35 lat i ciągle mnie zaskakuje, wciąż mogę tworzyć nowe narzędzia lub znajdować nowe zastosowania tego, co już jest. Na swojej drodze spotkałam, oczywiście, osoby, które twierdzą coś odwrotnego. Jeśli tylko dały mi szansę wprowadzenia w ten świat – są mi tylko wdzięczne. Do tej grupy mogę […]