Obecnie youtuberzy i podcasterzy mogą być uznani za współczesnych nauczycieli, ponieważ odgrywają coraz większą rolę w procesie przekazywania wiedzy. Wskazuje na to coraz większa popularność osób piszących blogi, nagrywających filmy na youtuba lub nagrywająca podcasty (wywiady, słuchowiska na określony temat), w których przekazują wiedzę w wybranych obszarach. Są oni również nazywani influencerami, ponieważ mają również wpływ na zmianę poglądów swoich odbiorców, a coraz częściej są traktowani i zapraszani jako eksperci do mediów tradycyjnych (np. telewizji, radia), czy wykorzystywani w reklamach i akcjach społecznych. Wiele z blogów i videoblogów (kanały na youtubie) są wyłącznie rozrywkowe, ale wiele z nich są to nagrywane i udostępniane systematycznie treści ściśle związane z konkretnym obszarem tematycznym z nastawieniem na edukację w tym zakresie. Przykładowe kanały lub podcasty dotyczące wybranych obszarów to:

Najpopularniejsze kanały osiągają subskrypcje (czyli zapisy na dany kanał, co pozwala na przypominanie użytkownikowi, że pojawił się nowy film lub nagranie) w liczbie kilkuset tysięcy, a poszczególne filmy lub nagrania osiągają wyświetlenia liczone w milionach. W ten sposób osoby tworzące te treści, stają się współczesnymi idolami i są postrzegane jako eksperci w danej dziedzinie. Najpopularniejsi z nich są osobami, które w sposób prosty i atrakcyjny potrafią mówić o często trudnych zagadnieniach. Badanie przeprowadzone w 2016 roku[1] pokazuje, że regularne korzystanie z blogów deklaruje 33% internautów, a z wideoblogów 29%. Natomiast dodatkowe 40% internautów miało jakikolwiek kontakt z blogami lub wideoblogami. Popularność wideoblogów rośnie, co jest zgodne z ogólnym trendem wzrostu popularności wideo jako nośnika informacji, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Jak wynika z raportu odbiorcy treści blogerów i videoblogerów „konsumują” je, aby się czegoś nauczyć, poznawać trendy, a także po to, by przeczytać lub obejrzeć coś ciekawego i pozyskać wiedzę specjalistyczną, co wskazuje na dużą rolę edukacyjną tego rodzaju form przekazu. Zgodnie z opinią badanych blogi i videoblogi przede wszystkim inspirują odbiorców i pomagają rozwijać pasje, ale też mają szersze działanie, gdyż np. popularyzują różne inicjatywy społeczne. Według badania aż co 4. odbiorca bloga lub wideobloga deklaruje, że dzięki znalezionym treściom zmodyfikował styl życia, np. zaczął uprawiać sport czy zdrowiej się odżywiać, a co 5. zmienił swoje poglądy dotyczące poważnych spraw społecznych, takich jak uchodźcy czy aborcja. Wzrastająca popularność videoblogów, blogów i podcastów pokazuje, jak stały się one ważnym medium opiniotwórczym, ale też edukacyjnym. Ich twórcy mają coraz większy wpływ na to, co myślimy i jak postępujemy, stają się współczesnymi autorytetami nie tylko dla młodzieży, ale również dla osób dorosłych.

 

autor: dr Agnieszka Skowrońska

[1] „Rola blogerów i youtuberów we współczesnym świecie”, Mobile Institute, Gdańsk 2016, dostęp: https://blogforumgdansk.pl/downloads/Raport_Rola_blogerow_youtuberow_we_wspolczesnym_swiecie_BFGdansk.pdf