• 21 czerwca 2019

  Wyzwania dla języka komunikacji

  Według danych Komisji Europejskiej, aż 70 mln dorosłych Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób nie umie rozumować matematycznie i ma niskie umiejętności cyfrowe (Upskilling pathways. New opportunities for Adults, 19.12.2016). Młodzież, osoby starsze, samotne kobiety, samotni rodzice, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby nieaktywne zawodowo, osoby z terenów wiejskich i […]

 • 21 czerwca 2019

  Spotkanie z cyklu „ Świadoma kobieta”

  Fundacja im. Pauliny Dreżewskiej z Warszawy to jedna z wielu instytucji działających na rzecz kobiet w Polsce. Jest młodą organizacją, ale konsekwentnie rozwijającą wachlarz swoich usług. Fundacja pomaga kobietom w wielu obszarach, ale do głównych należą: wsparcie w powrocie na rynek pracy po nieobecności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi, oraz w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i kryzysowych. […]

 • 21 czerwca 2019

  Wpływ umiejętności i kompetencji podstawowych na postawę przedsiębiorczą

  Przedsiębiorczość najczęściej kojarzy nam się z prowadzeniem własnej firmy, tymczasem to składowa wielu czynników budujących nasz światopogląd. Specjaliści definiują również założenie działalności gospodarczej jako konsekwencję procesu budowania postawy przedsiębiorczej. Skoro bowiem postawę przedsiębiorczą charakteryzuje m.in. chęć uczenia się i rozwijania, pomysłowość, aktywność, gotowość do ponoszenia ryzyka, umiejętność analizowania sytuacji i podejmowania decyzji to zasadnym jest […]

 • 21 czerwca 2019

  Rola trenera pracy w procesie podnoszenia kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych z niskimi umiejętnościami podstawowymi

  Według definicji Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) zatrudnieniem wspomaganym nazywamy „wsparcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób wykluczonych, w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy”. Czy zdaniem Państwa jest to definicja w pełni oddająca istotę działania trenera pracy? W ogólnym rozrachunku tak, ale nie do końca. Najistotniejszy jest poziom funkcjonowania danej osoby […]

 • 21 czerwca 2019

  Sytuacja i potrzeby osób z niepełnosprawnością w kontekście wyników badań prowadzonych w Białymstoku

  W Białymstoku instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe podejmują szereg działań na rzecz społeczności lokalnej z dużym akcentem na wspomaganie osób z  niepełnosprawnością. Jednym z nich było zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie miasta. W grudniu 2018 r. ukazał się raport diagnostyczny pt. „Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w mieście Białystok”. Celem badań było zdiagnozowanie […]