Fundacja im. Pauliny Dreżewskiej z Warszawy to jedna z wielu instytucji działających na rzecz kobiet w Polsce. Jest młodą organizacją, ale konsekwentnie rozwijającą wachlarz swoich usług. Fundacja pomaga kobietom w wielu obszarach, ale do głównych należą: wsparcie w powrocie na rynek pracy po nieobecności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi, oraz w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i kryzysowych.

Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu spotkań pod wspólnym tematem „Świadoma kobieta”. Spotkania mają charakter warsztatowy i obejmują swoją tematyką główne aspekty życia osobistego (wsparcie w rozwoju osobistym) i zawodowego. Kobiety uczestniczące w spotkaniach z prawnikiem mają możliwość poznania swoich praw i obowiązków w kontekście prawa pracy, prawa rodzinnego. Dodatkowo podczas warsztatów praktycznie doskonalą umiejętność redagowania pism urzędowych, czy też uczą się w jaki sposób zarządzać konfliktem, kiedy pojawi się sytuacja trudna, tak aby konflikt w istocie rzeczy nie był postrzegany jako kryzys, ale jako kolejny element pracy nad poprawą relacji. Wsparcie w zakresie rozwoju osobistego poprzez doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz procesu wyznaczania celów odbywa się również przy zastosowaniu technik zarządzania zmianą.

Podczas ostatniego cyklicznego spotkania tematem przewodnim była problematyka przedsiębiorczości w ujęciu zarówno merytorycznym, jak i kompetencyjnym. Uczestnicy dyskutowali o wpływie umiejętności podstawowych na fakt założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doskonaleniu kompetencji społecznych, które wzmacniają poczucie własnej wartości i niejednokrotnie są determinantem sukcesu firmy. Czytanie ze zrozumieniem, proste matematyczne działania (w kontekście opracowania planu inwestycyjnego, czy kalkulacji i prognozy założeń) w połączeniu z komunikatywnością i umiejętnością podejmowania decyzji dla uczestniczek nierozerwalnie kojarzą się z postawą przedsiębiorczą. Konsekwencją dyskusji było poruszenie prawnych i ekonomicznych aspektów założenia działalności gospodarczej. Podczas warsztatu uczestniczki uzyskały informacje o formach prowadzenia działalności gospodarczej, źródłach jej finansowania oraz o możliwości prawnej prowadzenia własnej firmy podczas urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.

Na uwagę zasługuje również lokalizacja organizowanych warsztatów. Spotkania odbywają się w Klubokawiarni „Pożyteczna” założonej przez Spółdzielnię Socjalną „Pożyteczni”. To organizacja powołana przez Fundację „Też chcemy być”, której celem jest organizowanie i niesienie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych znalazło odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Klubokawiarni, w której pracują m.in. podopieczni Fundacji. Myśl przewodnia „Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza życia” obrazuje dosadnie funkcjonowanie zarówno Fundacji, jak i Spółdzielni Socjalnej.

 

autor: Katarzyna Machałowska