• 15 maja 2019

  OECD

  OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w 2016 roku opublikowała wyniki badań umiejętności osób dorosłych. Rezultaty zebrane są w publikacji „Skills Matter. Further Results from the Survey of Adult Skills”. Diagnozą objęto ponad 50 tys. osób w wieku 16 – 65 lat z 9 krajów świata.  Badanie wykazało, że średnio 18,5% osób dorosłych posiada niskie […]

 • 15 maja 2019

  Lifetramping (towarzyszenie profesjonaliście)

  Jeśli chcemy dowiedzieć się jak to jest być pisarzem, fotografem czy szefem dużej firmy możemy spędzić jeden dzień z osobą wykonującą taki zawód. Umożliwia to Lifetramp.com, czyli strona internetowa, na której można znaleźć osoby wykonujące różne profesje. Towarzyszenie danej osobie w jej normalnym codziennym życiu daje możliwość przekonania się czy zawód, o którym marzymy lub […]

 • 15 maja 2019

  Ilu dorosłych się uczy?

  W 2018 r. PARP opublikowała raport pt. „Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe”[1]. Jego wyniki podają, że aż 80% ludzi w wieku 25-64 lata uczyło się w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najwięcej osób dorosłych, bo aż 67% uczy się „nieformalnie”, czyli rozwijali swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie lub […]

 • 15 maja 2019

  Przemoc wobec kobiet

  Kobiety, które doznały przemocy ze strony osób z najbliższego kręgu rodzinnego to według badań 18% wszystkich kobiet w wieku 18-74 lat w Polsce („Przemoc wobec kobiet”: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report). Wśród nich jest duża grupa osób, która jest poddawana przemocy przez długi okres. Jest to szczególna grupa wymagająca wsparcia głównie w obszarze umiejętności społecznych, gdyż w wielu przypadkach […]