• 15 maja 2019

  BYOD

  BYOD (Bring Your Own Device) czyli Przynieś Swoje Urządzenie to metoda włączająca w proces uczenia sprzęt mobilny, który słuchacze mają ze sobą. Jest to sposób skupienia uwagi uczestników szkolenia na meritum sprawy przy jednoczesnym uniknięciu irytujących czy konfliktowych sytuacji. BYOD ostatnich latach znajduje coraz szersze zastosowanie w edukacji osób dorosłych. Smartfony, tablety ma każdy, nawet […]

 • 15 maja 2019

  OECD

  OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w 2016 roku opublikowała wyniki badań umiejętności osób dorosłych. Rezultaty zebrane są w publikacji „Skills Matter. Further Results from the Survey of Adult Skills”. Diagnozą objęto ponad 50 tys. osób w wieku 16 – 65 lat z 9 krajów świata.  Badanie wykazało, że średnio 18,5% osób dorosłych posiada niskie […]

 • 15 maja 2019

  Lifetramping (towarzyszenie profesjonaliście)

  Jeśli chcemy dowiedzieć się jak to jest być pisarzem, fotografem czy szefem dużej firmy możemy spędzić jeden dzień z osobą wykonującą taki zawód. Umożliwia to Lifetramp.com, czyli strona internetowa, na której można znaleźć osoby wykonujące różne profesje. Towarzyszenie danej osobie w jej normalnym codziennym życiu daje możliwość przekonania się czy zawód, o którym marzymy lub […]

 • 15 maja 2019

  Ilu dorosłych się uczy?

  W 2018 r. PARP opublikowała raport pt. „Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe”[1]. Jego wyniki podają, że aż 80% ludzi w wieku 25-64 lata uczyło się w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najwięcej osób dorosłych, bo aż 67% uczy się „nieformalnie”, czyli rozwijali swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie lub […]

 • 15 maja 2019

  Przemoc wobec kobiet

  Kobiety, które doznały przemocy ze strony osób z najbliższego kręgu rodzinnego to według badań 18% wszystkich kobiet w wieku 18-74 lat w Polsce („Przemoc wobec kobiet”: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report). Wśród nich jest duża grupa osób, która jest poddawana przemocy przez długi okres. Jest to szczególna grupa wymagająca wsparcia głównie w obszarze umiejętności społecznych, gdyż w wielu przypadkach […]