OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w 2016 roku opublikowała wyniki badań umiejętności osób dorosłych. Rezultaty zebrane są w publikacji „Skills Matter. Further Results from the Survey of Adult Skills”. Diagnozą objęto ponad 50 tys. osób w wieku 16 – 65 lat z 9 krajów świata.  Badanie wykazało, że średnio 18,5% osób dorosłych posiada niskie umiejętności rozumienia teksu, a 22,7% niskie umiejętności rozumowania matematycznego. Mniej więcej 25% posiada niski poziom umiejętności wykorzystania TIK. Ciekawe są mniej standardowe badania – np. zbadano jak na biegłość w czytaniu wpływa nośnik – ekran i papier. Raport można przeczytać na stronach OECD: https://read.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en#

autor: Anna Kwiatkowska