BYOD (Bring Your Own Device) czyli Przynieś Swoje Urządzenie to metoda włączająca w proces uczenia sprzęt mobilny, który słuchacze mają ze sobą. Jest to sposób skupienia uwagi uczestników szkolenia na meritum sprawy przy jednoczesnym uniknięciu irytujących czy konfliktowych sytuacji.

BYOD ostatnich latach znajduje coraz szersze zastosowanie w edukacji osób dorosłych. Smartfony, tablety ma każdy, nawet osoba o niskich umiejętnościach podstawowych. Zachęcona do wykorzystania go w czasie uczenia się nabędzie nie tylko umiejętności związane z tematem szkolenia, ale też podniesie swoje kompetencje cyfrowe.

autor: Anna Kwiatkowska