Early School Leaving (ESL), czyli wcześniejsze opuszczanie szkoły, w znaczący sposób wpływa na dalsze życie jednostki, gdyż według analiz unijnych jest jedną z głównych przyczyn biedy, bezrobocia, pracy w zawodach słabo płatnych oraz na umowach czasowych, zarówno osób młodych (nastolatków), jak i dorosłych . Często jest to spowodowane niskimi umiejętnościami podstawowymi tych ludzi. W Polsce problemu nie zalicza się do naglących, bo mamy jeden z najniższych wskaźników ESL w Europie (ok. 5%), ale jeśli wziąć pod uwagę następstwa wcześniejszego opuszczania systemu edukacji, ważne są ciągła diagnoza tego zjawiska oraz wprowadzenie działań naprawczych (już na poziomie dorosłych) i prewencyjnych (skierowanych do młodzieży szkolnej). Szczególnie że dotychczas nie prowadzono badań nad osobami dorosłymi, czyli po 25. roku życia, co oznacza, że nie znamy wpływu/skali/oddziaływań, które ma wcześniejsze opuszczenie szkoły na dalszą ścieżkę życiową.

autor: Monika Gromadzka