• 15 maja 2019

    Przemoc wobec kobiet

    Kobiety, które doznały przemocy ze strony osób z najbliższego kręgu rodzinnego to według badań 18% wszystkich kobiet w wieku 18-74 lat w Polsce („Przemoc wobec kobiet”: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report). Wśród nich jest duża grupa osób, która jest poddawana przemocy przez długi okres. Jest to szczególna grupa wymagająca wsparcia głównie w obszarze umiejętności społecznych, gdyż w wielu przypadkach […]