• 15 maja 2019

  Dostępność plus

  Znaczący procent osób o niskich kompetencjach podstawowych to osoby z dysfunkcjami – fizycznymi, intelektualnymi, społecznymi. Aby stworzyć takim osobom lepsze możliwości uczestnictwa w życiu, opracowuje się zasady dostępności, które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu modeli wsparcia. Z pomocą może przyjść rządowy program „Dostępność Plus”. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług […]

 • 15 maja 2019

  Osadzeni

  Skazani to specyficzna grupa społeczna, często negatywnie postrzegana przez resztę społeczeństwa. Głównie przez pryzmat ich przeszłości. Wielu z nich to osoby, które znalazły się w więzieniu w wyniku splotu niefortunnych okoliczności. Społeczeństwo nie powinno ich skreślać w punkcie wyjścia. Na pewno są tacy, którym warto pomóc. Powinno nam zależeć na tym, by skazani po odbyciu […]

 • 15 maja 2019

  Zaburzenia komunikacji pisemnej

  Osoby związane z rozwijaniem u dorosłych umiejętności podstawowych z pewnością zainteresuje książka autorstwa dr hab. U. Mireckiej i dr hab. A. Domagały „Zaburzenia komunikacji pisemnej”.  Główny cel tomu stanowi całościowe zaprezentowanie zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjonowania osób z zaburzeniami mowy oraz jakości […]

 • 15 maja 2019

  Ipool – interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

  Projekt iPool, finansowany z programu Erasmus+, jest prowadzony przez europejskie konsorcjum, w którego skład wchodzą instytucje z Rumunii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch. Główny cel projektu to wsparcie osób z niskim wykształceniem, którym luki kompetencyjne utrudniają realizację ich potencjału. Zadaniem, które wyznaczyli sobie członkowie projektu, jest stworzenie interaktywnego zbioru narzędzi edukacyjnych wspierających osoby z niskimi […]

 • 15 maja 2019

  Otwarte drzwi – przykład dobrych praktyk

  Jak wspierać grupy, w których występują osoby o niskich umiejętnościach podstawowych? Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które powstało w 1995 r. na warszawskiej Pradze-Północ. Od samego początku cel tej inicjatywy stanowiło szeroko rozumiane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najpierw działania były skierowane tylko do lokalnej społeczności, z czasem jednak obszar rozszerzył […]