• 15 maja 2019

  Zaburzenia komunikacji pisemnej

  Osoby związane z rozwijaniem u dorosłych umiejętności podstawowych z pewnością zainteresuje książka autorstwa dr hab. U. Mireckiej i dr hab. A. Domagały „Zaburzenia komunikacji pisemnej”.  Główny cel tomu stanowi całościowe zaprezentowanie zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjonowania osób z zaburzeniami mowy oraz jakości […]

 • 15 maja 2019

  Ipool – interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

  Projekt iPool, finansowany z programu Erasmus+, jest prowadzony przez europejskie konsorcjum, w którego skład wchodzą instytucje z Rumunii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch. Główny cel projektu to wsparcie osób z niskim wykształceniem, którym luki kompetencyjne utrudniają realizację ich potencjału. Zadaniem, które wyznaczyli sobie członkowie projektu, jest stworzenie interaktywnego zbioru narzędzi edukacyjnych wspierających osoby z niskimi […]

 • 15 maja 2019

  Otwarte drzwi – przykład dobrych praktyk

  Jak wspierać grupy, w których występują osoby o niskich umiejętnościach podstawowych? Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które powstało w 1995 r. na warszawskiej Pradze-Północ. Od samego początku cel tej inicjatywy stanowiło szeroko rozumiane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najpierw działania były skierowane tylko do lokalnej społeczności, z czasem jednak obszar rozszerzył […]

 • 15 maja 2019

  Czy w polsce mamy problem z osobami wcześnie opuszczającymi szkołę (esl)?

  Early School Leaving (ESL), czyli wcześniejsze opuszczanie szkoły, w znaczący sposób wpływa na dalsze życie jednostki, gdyż według analiz unijnych jest jedną z głównych przyczyn biedy, bezrobocia, pracy w zawodach słabo płatnych oraz na umowach czasowych, zarówno osób młodych (nastolatków), jak i dorosłych . Często jest to spowodowane niskimi umiejętnościami podstawowymi tych ludzi. W Polsce […]

 • 15 maja 2019

  BYOD

  BYOD (Bring Your Own Device) czyli Przynieś Swoje Urządzenie to metoda włączająca w proces uczenia sprzęt mobilny, który słuchacze mają ze sobą. Jest to sposób skupienia uwagi uczestników szkolenia na meritum sprawy przy jednoczesnym uniknięciu irytujących czy konfliktowych sytuacji. BYOD ostatnich latach znajduje coraz szersze zastosowanie w edukacji osób dorosłych. Smartfony, tablety ma każdy, nawet […]