Znaczący procent osób o niskich kompetencjach podstawowych to osoby z dysfunkcjami – fizycznymi, intelektualnymi, społecznymi. Aby stworzyć takim osobom lepsze możliwości uczestnictwa w życiu, opracowuje się zasady dostępności, które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu modeli wsparcia. Z pomocą może przyjść rządowy program „Dostępność Plus”. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. W programie wspieranych jest 8 obszarów, a wśród nich edukacja i cyfryzacja. Więcej o programie na stronach MIiR pod hasłem „Dostępność Plus” (https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/).

autor: Anna Kwiatkowska