Jak wspierać grupy, w których występują osoby o niskich umiejętnościach podstawowych?

Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które powstało w 1995 r. na warszawskiej Pradze-Północ. Od samego początku cel tej inicjatywy stanowiło szeroko rozumiane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najpierw działania były skierowane tylko do lokalnej społeczności, z czasem jednak obszar rozszerzył się poza Pragę i zaczął obejmować nowe grupy wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, m.in. bezdomnych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych. Jak możemy przeczytać w przygotowanym przez stowarzyszenie raporcie za rok 2016, obecnie możliwości wsparcia są ogromne, gdyż Otwarte Drzwi prowadzą „15 ośrodków – Centrum Pomocy Wzajemnej, Agencję Zatrudnienia, Dom dla osób bezdomnych, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki wsparcia, mieszkanie chronione treningowe, świetlice socjoterapeutyczne, klub młodzieżowy, przedsiębiorstwo społeczne”, a rocznie pomagają ok. 3000 osób. Stowarzyszenie prowadzi bardzo ciekawe działania („Włącz się”, „Siła Woli”), których beneficjentami są też ludzie o niskich umiejętnościach społecznych.

Raport z działalności 2016. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi: https://otwartedrzwi.pl/wp-content/uploads/2017/06/stowarzyszenie-otwarte-drzwi-raport-2016.pdf

autor: Monika Gromadzka