W 2018 r. PARP opublikowała raport pt. „Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe”[1]. Jego wyniki podają, że aż 80% ludzi w wieku 25-64 lata uczyło się w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najwięcej osób dorosłych, bo aż 67% uczy się „nieformalnie”, czyli rozwijali swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie lub przy wsparciu bliskich osób, korzystając z programów komputerowych, materiałów dostępnych w internecie, w prasie lub w inny mniej zorganizowany sposób. Natomiast najmniej osób dorosłych uczy się w sposób formalny, czyli w szkole średniej lub na studiach.

[1] Raport dostępny na stronie: https://cdn1.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/ZEaTiC5-ZCJv8fLELkj5b8sLczVKqosDGVdY-Um3LJk/mtime:1541622589/sites/epale/files/2018_rozwoj_kompetencji_bkl.pdf

autor: Agnieszka Skowrońska