W dniu 2 kwietnia 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja nt. sytuacji osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach ich życia. Wydarzenie skierowane było do pracowników socjalnych, studentów, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w Białymstoku. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące potrzeb tej grupy osób. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z edukacją, poziomem stosowania przez tę grupę osób umiejętności podstawowych w zakresie czytania ze zrozumieniem, obsługą i wykorzystaniem komputera w praktyce, umiejętnością zastosowania prostych obliczeń matematycznych, stosowaniem w praktyce tzw. umiejętności miękkich niezbędnych w życiu osobistym i zawodowym, przygotowaniem placówek do realizacji założeń kształcenia włączającego oraz sytuacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały działania podejmowane przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Bardzo istotną częścią konferencji była prezentacja możliwości jakie zakłada projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym zadaniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie w praktyce minimum 10 innowacyjnych modeli skutecznego wsparcia edukacyjnego dla minimum 1000 osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, w tym osób z niepełnosprawnościami.

autor: Jerzy Mantur