Od początku 2023 roku Zespół projektu „Szansa” organizuje spotkania upowszechniające dla regionów, które dotyczą przygotowania do wdrożenia rekomendacji wypracowanych w projekcie na poziomie regionalnym w perspektywie finansowej „Fundusze Europejskie dla regionów”. Wdrożenie działań w regionach związane z podnoszeniem umiejętności podstawowych osób dorosłych będzie realizowane na przykładzie rozwiązań i modeli kształcenia wypracowanych w ramach projektu pn. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, który stanowi element realizacji w Polsce inicjatywy unijnej pn. „Upskilling pathways”.

Spotkania połączone z konsultacjami mają istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości modeli realizowanych już po zakończeniu projektu. Przygotowanie się do wdrażania modeli jest ważne ze względu na złożony i specjalistyczny charakter diagnozy, wsparcia edukacyjnego i walidacji dla osób z niewystarczającymi umiejętnościami podstawowymi.  Realizatorzy wsparcia muszą mieć również na względzie zagadnienia związane m.in. ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, w tym rozumieniem i stosowaniem języka efektów uczenia się oraz walidacją umiejętności.

Do końca czerwca br. zaplanowano 16 spotkań upowszechniających dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich oraz potencjalnych Grantobiorców. Do tej pory spotkaliśmy się z przedstawicielami województwa warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.