W dniach 6-7 grudnia 2022 r. w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konferencja podsumowująca projekt „Szansa nowe możliwości dla dorosłych”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych od 2018 r. realizuje projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie w praktyce innowacyjnych modeli skutecznego wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi (tj. rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społecznych) zgodnie z Zaleceniem Rady UE Ścieżki poprawy umiejętności. Rezultaty i rekomendacje końcowe projektu mają przyczynić się do wypracowania strategii działań systemowych podejmowanych na poziomie całego kraju.

Konferencja stanowiła okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka konferencji dotyczyła wniosków z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane praktyczne rozwiązania związane z diagnozą, organizacją i prowadzeniem procesu edukacyjnego oraz walidacją nabytych umiejętności. W części panelowej spotkania zaproszeni eksperci podjęli dyskusję na temat skutecznych metod uczenia osób dorosłych oraz podnoszenia przez nich umiejętności podstawowych.

Drugi dzień konferencji przeznaczony był na spotkanie z przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Spotkanie miało formę warsztatową, podczas której zostały omówione zasady oraz zakres spotkań upowszechniających rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.  Spotkania w regionach będą stanowiły element przygotowania do wdrażania Upskillinig pathways na poziomie regionalnym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie konferencji:

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja nt. projektu

Prezentacja – wyniki badań

Rozwój polityki w zakresie podstawowych umiejętności na poziomie UE

Spółdzielnia Socjalna Dalba

STAWIL