„Geritech” (technologia geriatryczna) – to słowo, które stanowi klucz do powiązania nowych technologii z podnoszeniem jakości życia osób starszych. Aplikacja Good Gym, urządzenie KOMP (które otrzymało nagrodę Nesta’s Smart Agening Prize, premiującą rozwiązania IT pomagające osobom w podeszłym wieku), Current Health, opaski „geriatric tracking” czy robot Hector reagujący na ludzkie sygnały oraz zapewniający opiekę osobom starszym (np. przypominający o wzięciu leków, sporządzeniu listy zakupów), to już nie jest science fiction. To zmieniająca się w olbrzymim tempie otaczająca nas rzeczywistość.

Business Insider Polska organizuje w dniach 2-3 października 2019 r. w Warszawie międzynarodowy festiwal trendów, pomysłów, sztuki i kultury pod nazwą „Business Insider Trends”.  Wystąpią specjaliści w swoich dziedzinach z Europy Środkowo-Wschodniej. Wykłady, rozmowy będą dotyczyć czterech kluczowych obszarów współczesnego świata: rynków globalnych, life science, mediów i marketingu oraz biznesu 4.0. Nie zabraknie tematu starzejącego się społeczeństwa oraz szans, wyzwań i możliwości związanych z wykorzystaniem nowych technologii w dobie wielopokoleniowego społeczeństwa wiedzy.

autor: Lidia Maria Jedlińska