W dniu 7 listopada br., w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, odbyło się kolejne spotkanie dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Podczas spotkania zostały omówione założenia projektu, warunki rekrutacji grantobiorców, struktura modelu wsparcia edukacyjnego oraz zagadnienia związane z walidacją i Polską Ramą Kwalifikacji. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach, które miały na celu przybliżenie zagadnień związanych z modelem wsparcia dla osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi.

Po zakończonym spotkaniu dyrektor CKU – Pani Bożena Krasnodębska – zapoznała Zespół „Szansy” z Ośrodkiem. Jedną z jego pracowni jest Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, które swoją ofertę kieruje już do przedszkolaków. Dzieci mogą skorzystać z zajęć umożliwiających im poznanie specyfiki poszczególnych zawodów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą uczestniczyć w poradach indywidualnych oraz zajęciach grupowych organizowanych w szkołach i/lub w CKU. Doradcy zawodowi organizują również dla młodzieży warsztaty i konkursy związane m.in. z przedsiębiorczością, kompetencjami społecznymi, cykliczne są także spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Słuchacze szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą skorzystać z pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej w formie konsultacji indywidualnych oraz wykładów, warsztatów i szkoleń prowadzonych w ramach programów „Kompetentny słuchacz CKU” oraz „Jak się uczyć, żeby umieć?”. W Centrum Doradztwa Zawodowego wsparcie otrzymują również rodzice, którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom w wyborze zawodu. Usługi świadczone przez doradców zawodowych są bezpłatne.

Centrum wyposażone jest w duży i różnorodny zbiór materiałów zawodoznawczych, narzędzi i metod do planowania kariery zawodowej, zbiory informacji edukacyjno-zawodowej, scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.

opr. Karolina Rożalska