European Basic Skills Network (EBSN) to utworzona w czerwcu 2010 r. sieć zrzeszająca kilkadziesiąt instytucji z całego świata – działających na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych osób dorosłych – której celem jest współpraca między państwami oraz wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej w zakresie umiejętności podstawowych. Wśród zrzeszonych w EBSN znajdują się m.in.: ministerstwa, ośrodki badawcze, instytucje rynku pracy, stowarzyszenia oraz fundacje.

Członkowie EBSN w podejmowanych przez siebie działaniach edukacyjnych skupiają się głównie na pięciu podstawowych umiejętnościach: czytania, liczenia, komunikacji ustnej i drugiego języka dla imigrantów oraz kompetencjach cyfrowych. Pogłębianie i poszerzanie tych umiejętności w kontekście indywidualnego rozwoju, aktywnego obywatelstwa i zdolności do zatrudnienia, ale również jakości kształcenia i szkolenia nauczycieli, kwestii motywacyjnych czy elastycznego dostępu osób dorosłych do szkoleń z umiejętności podstawowych to główne nurty działań specjalistów zrzeszonych w EBSN, realizowane m.in. poprzez: tworzenie i wdrażanie strategii, promowanie dobrych praktyk, prace w tematycznych grupach roboczych, wspólne badania oraz projekty.