W dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Tallinnie (Estonia) członkowie zespołu projektowego „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Making it happen: from policy to implementation zorganizowanej przez European Basic Skills Network – EBSN, organizacji pozarządowej, która w swych działaniach skupia się na podstawowych umiejętnościach osób dorosłych takich jak: umiejętność czytania, liczenia czy kompetencji cyfrowych, czyli zagadnieniach ściśle związanych z zakresem projektu. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele instytucji i organizacji z krajów europejskich zajmujący się tematyką rozwoju umiejętności podstawowych osób dorosłych.

Formuła konferencji opierała się głównie na warsztatach oraz wykładach w mniejszych grupach, pozwalając na wymianę doświadczeń oraz konsultacje wdrażanych już modeli/projektów w zakresie rozwoju umiejętności podstawowych u dorosłych.

Otwierający konferencję wykład Maarji Vaino, dyrektor Tallinn Literary Centre, dotyczył bajek – dlaczego ich potrzebujemy? Nauki humanistyczne – zwłaszcza literatura – odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwijaniu empatii, umiejętności łączenia pomysłów i koncentracji. Literatura oznacza opowiadanie historii. Pomagają one czytelnikowi postrzegać narrację, uczą wyciągać wnioski i nawiązywać relacje. Tożsamość każdej osoby składa się przecież z opowieści. Jesteśmy sumą wszystkich wspomnień i cech, przez które określamy siebie. Czytanie i opowiadanie historii dotyczy również słownictwa, jego bogactwo jest w dużym stopniu zależne od tego, jak szeroki jest nasz światopogląd.

Interesujący był warsztat Clare McNally, przedstawicielki irlandzkiej organizacji National Adult Literacy Agency (NALA), prowadzącej działania w zakresie rozwoju sprawności czytania i rozumienia tekstu oraz innych umiejętności podstawowych u osób dorosłych. Prezentacja dotyczyła społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej budującej świadomość na temat dostępnych możliwości zwiększania kompetencji osób dorosłych w zakresie np. czytania czy rozumienia matematycznego. W Irlandii były prowadzone różne rodzaje kampanii promujących programy NALA, w zależności od grupy docelowej oraz braków w edukacji podstawowej. Adres strony internetowej z materiałami wideo z kampanii: https://www.takethefirststep.ie/. W procesie ewaluacji wspominanych działań najbardziej efektywna okazała się kampania radiowa oraz wydarzenia w sposób bezpośredni promujące programy NALA.  Warto zauważyć, że w Irlandii została uruchomiona bezpłatna linia telefoniczna, która umożliwia osobom dorosłym odbycie szkolenia w zakresie posiadanych braków dot. umiejętności podstawowych bez konieczności wychodzenia z domu.

Równie interesujący okazał się kwestionariusz VARK: http://vark-learn.com/, który pomaga w nauce, sugerując jaką metodą najszybciej przyswoi się wiedzę. W temat wprowadził uczestników konferencji Patrick Ramberg Singler, Fønix AS, z Norwegii. Fønix AS jest organizacją pozarządową zajmującą się wdrażaniem strategii edukacyjnych dot. osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi (Norwegian Strategy for Skills Policy 2017-2021). Norwegowie uważają, że styl uczenia się jest bardzo ważny (V – visual – to co widzisz; A – aural – to co słyszysz; Reading/writing – czytanie/pisanie; K – kinaesthetic – to, czego możesz dotknąć). Jednym z zadań Fønix jest szkolenie nauczycieli, które rozpoczyna się od poznania przez nich własnego stylu uczenia się. Następnie uczestnicy szkolenia przygotowują temat dla uczniów, z uwzględnieniem wszystkich stylów uczenia się.

Udział członków zespołu projektu „Szansa” w konferencji w Tallinie pozwolił w sposób kompleksowy – poprzez udział w warsztatach i prelekcjach – poznać europejskie metody pracy z osobami dorosłymi o niskich umiejętnościach podstawowych oraz dobre praktyki, by wykorzystać je w polskich warunkach w projektach grantowych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas konferencji w Tallinnie. Link do strony internetowej European Basic Skills Network z materiałami pokonferencyjnymi: https://basicskills.eu/ebsn-general-assembly-and-annual-conference-2019/

autorzy:

Agnieszka Dorociak

Karolina Rożalska