Polecamy Państwa uwadze artykuł zamieszczony w czasopiśmie Poradnik Bibliotekarza  pt.: Wykorzystali szansę – odnieśli sukces autorstwa Pani Aleksandry Zawalskiej-Hawel.

Tekst mówi o rezultatach testowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach modelu wsparcia Twoja Szansa – Twój Sukces, skierowanego do obcokrajowców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu było podniesienie poziomu tych umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, zwłaszcza informacji użytkowej dotyczącej różnych sfer życia, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i rozwoju kompetencji społecznych.

Wykorzystali szansę