Pierwsze spotkanie z ekspertami projektu odbędzie się 7 lutego br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Głównym celem spotkania będzie szczegółowe omówienie celu, założeń i przebiegu projektu oraz wypracowanie założeń i struktury mappingu funkcjonujących rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych u osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, jako jednego z głównych rezultatów pierwszego etapu projektu.